Tel: 728 354 796

Usługi

OBSŁUGA KSIĘGOWA:

- prowadzenie ksiąg handlowych,
- prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
- prowadzenie ewidencji  VAT,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych  oraz wyposażenia,
- sporządzanie deklaracji podatkowych,
- sporządzanie sprawozdań do GUS,
- sporządzanie deklaracji INTRASTAT,
- obsługa transakcji wewnątrzwspólnotowych i zagranicznych,
- sporządzanie bilansu,
- sporządzanie rocznych zeznań podatkowych.

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA:

- sporządzanie deklaracji i raportów do ZUS,

- sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń,

- sporządzanie umów o pracę i świadectw pracy,

- przygotowywanie raportów imiennych osób ubezpieczonych RMUA,

- wysyłanie deklaracji do ZUS,

- obsługa umów zleceń i umów o dzieło,

- pomoc w organizacji szkoleń BHP,

- pomoc w zgłaszaniu pracodawcy do PIP i Sanepidu.

Ponadto oferujemy:

- pomoc przy sporządzaniu Sprawozdania OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej,

- pomoc przy sporządzaniu Zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.


GENERAL TAX

Biuro rachunkowe w Warszawie, posiadające certyfikat Ministerstwa Finansów i ubezpieczenie OC. 

 

Zapewniamy atrakcyjne ceny i zadowolenie z naszych usług.

 

Tel.: 728 354 796